Organizácia kongresu + program

Prezident kongresu

Usporiadateľ

Vedecký výbor

Organizačný výbor

Technické a ubytovacie zabezpečenie

Odborný program

Vyššie uvedený program je predbežný a organizátor si vyhradzuje právo na zmeny.
 

Pokyny pre aktívnych účastníkov kongresu