Kontakt

Koordinátor kongresu

Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP Košice
Rastislavova 43, 041 90, Košice
Tel.:  055 / 615 2202

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Nigutová
Web: www.infektologia.sk

Technické a ubytovacie zabezpečenie kongresu

SKITRAVEL- PROEVENTS s.r.o.
Sídlo: 29. januára 677, 059 38 Štrba                        
Prevádzka: K Vodopádom 4056, 059 85 Štrbské Pleso  
ČSOB, a. s., pobočka Poprad
Číslo účtu: 4006952078/7500
IBAN: SK44 7500 0000 0040 0695 2078
Swiftcode: CEKOSKBX
GSM: +421 (0)905 253 356
E-mail: slovakia@skitravel.sk
E-mail: info@proevents.sk
www.proevents.sk | www.skitravel.sk
http://www.infektologia2019.sk

Kontaktné osoby

Mgr. Peter Lupták / kontaktná osoba pre partnerov kongresu
Mobil: +421 905 253 356
E-mail: peter@skitravel.sk

Mário Horevaj / kontaktná osoba pre ubytovanie a stravovanie
Mobil: +421 917 366 232
E-mail: slovakia@skitravel.sk