Abstrakty

Vkladanie abstraktov prednášok alebo posterov bude prebiehať prostredníctvom on-line formulára.

Rozmery posterov maximálne: 80cm (šírka) x 180cm (výška). Panely na pripevnenie posterov budú poskytnuté organizátormi.

V abstrakte prosíme uviesť:


Formulár na vkladanie abstraktu prednášky alebo posteru


Počet slov v texte abstraktu (max. 250):