Informácie

Slovenská spoločnosť infektológov SLS
Společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Detská fakultná nemocnica v Košiciach
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Vás pozývajú na

XXIII. slovensko-český kongres o infekčných chorobách

29. - 31. máj 2019 v Grand Hoteli Jasná

Témy kongresu:

Lekárska sekcia

Sekcia zdravotných sestier

Dôležité termíny:

Online registrácia TU.

Rokovacie jazyky:

Účastníkom kongresu budú pridelené kredity podľa zásad CME pre medzinárodné kongresy.